Συλλογή Χαρτών

Η συλλογή περιέχει κυρίως χάρτες της Λευκωσίας από τον 16ο μέχρι και τον 18ο αιώνα, οι οποίοι απεικονίζουν ή αναφέρονται στα Βενετσιάνικα τείχη της πόλης και την πολιορκία της Λευκωσίας από τους Οθωμανούς το 1570. Τέτοιοι χάρτες ήταν πολύ διαδεδομένοι στη Βενετία και συναντώνται σε ιζολάρια, βιβλία περιηγητών αλλά και βιβλία αναφορών για οχυρώσεις ή ακόμα και σε βιβλία που καταγράφουν πολέμους και μάχες της εποχής.

Τη συλλογή συμπληρώνουν αξιόλογοι και σπάνιοι χάρτες της Κύπρου ή και της περιοχής της Μέσης Ανατολής, στους οποίους γίνεται αναφορά για την πόλη της Λευκωσίας.

Η πρώτη μεγάλη συλλογή του Μουσείου περιλάμβανε 11 χάρτες, οι οποίοι δωρίθηκαν στο Μουσείο το 1989 από τον τότε Δήμαρχο της πόλης Λέλλο Δημητριάδη. Έκτοτε η συλλογή εμπλουτίστηκε με δωρεές τόσο από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη και τον Σύνδεσμο Φίλων του Μουσείου όσο και από ιδιώτες.


Copyright © 2024 The Leventis Museum. All rights reserved. Website by Cape IT Ltd