Συντήρηση και Έρευνα

Το πρόγραμμα συντήρησης συλλεκτικών έργων του Μουσείου περιλαμβάνει σε μόνιμη και τακτική βάση έλεγχο της κατάστασης των αντικειμένων και έγκαιρο εντοπισμό φυσικής φθοράς και άλλων αναγκών, λαμβάνοντας ταυτόχρονα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και προστασίας τους. Η διαδικασία συντήρησης συμβάλλει ταυτόχρονα στην έρευνα των συλλογών του Μουσείου. Όταν και όπου κρίνεται αναγκαίο, εφαρμόζονται με την βοήθεια της τεχνολογίας σχετικές μετρήσεις και αναλύσεις και άλλες μέθοδοι εξέτασης, οι οποίες βοηθούν ουσιαστικά τη μελέτη των έργων.

Copyright © 2023 The Leventis Museum. All rights reserved. Website by Cape IT Ltd